Monday, January 25, 2010

FABRA, INTERNACIONAL

POMPEU FABRA i POCH
Vila de Gràcia 20-2-1868
Prada de Conflent 25-12-1948

Matemàtic, Ingenier Industrial,
i sobretot, el gran Arquitecte
de la Llengua Catalana


=================================
" FABRA, INTERNACIONAL "

(Publicat en el Suplement de
Cultura del diari AVUI, el
dijous 21 de gener del 2010)
____________________________Sembla mentida que en trenta anys de democràcia no haguéssim pensat a fer conèixer internacionalment una de les figures més rellevants de tota la nostra història.
No hi havia pràcticament res en llengua anglesa sobre Fabra, el seu pensament i la seva obra.

És un gran esdeveniment que finalment s'hagi cobert aquest buit.
I s'ha cobert amb la màxima dignitat.
La idea i l'impuls necessari per realitzar-la han sigut del professor Joan Costa Carreras, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Ahir es va presentar el producte a la dita universitat: "The Architect of Modern Catalan".
"Pompeu Fabra (1868-1948): Selected writings",
publicat per la prestigiosa editorial John Benjamins d'Amsterdam (2009).

Unes 270 pàgines distribuïdes així: presentacions breus del rector de la UPF (Joan Josep Moreso) i dels presidents de l'IEC i de la Secció Filològica (Salvador Giner, Joan Martí i Castells); pròleg, de Georg Kremnitz; pla general, de Joan Costa; idea sumària sobre la llengua catalana, de Joan Costa i Alan Yates; Fabra, una vida al servei de la lingüística aplicada, de Joan Costa (biografia, ideologia, obra gramatical, lexicogràfica i de traductor, bibliografia);
presentació de l'edició;
Antologia de textos de Fabra (59 textos, 43 dels quals procedents de les Converses filològiques);
índex de noms i de conceptes.

La traducció de tot el conjunt ha anat a càrrec d'Alan Yates, que al llarg de vuit pàgines explica els entrebancs (històrics, contextuals, estrictament lingüístics, sociolingüístics) que ofereix una obra d'aquesta naturalesa i les estratègies que s'han adoptat per fer assequible a un lector internacional una obra que en gran part tracta de detalls concrets del català o s'hi basa.
Tot plegat, doncs, una obra rodona, simplement, i màximament satisfactòria.

En efecte, ja era fins i tot escandalós que un (socio)lingüista d'una «qualitat tècnica» de primera magnitud i que va ser «el capdavanter de més interès i més modern» en sociolingüística fos pràcticament inconegut en els fòrums internacionals d'aquesta darrera ciència.

Ho diu i ho lamenta Kremnitz (un dels sociolingüistes europeus més reconeguts) en el seu pròleg erudit i clar.
En el qual explica dues coses més: que Fabra participava de la idea que l'ésser humà és per naturalesa monolingüe i per tant li cal optar per una llengua; i que el nostre autor, defensor sistemàtic de la unitat de les diferents parles del català, rebutjava tanmateix la «il.lusió occitana» (prenent el títol del gran llibre d'August Rafanell, 2006) de la unió entre occità i català.

L'aspecte sociolingüístic consisteix en la «convicció que els fenòmens lingüístics són també fenòmens socials» (com va recollir el títol d'un llibre de Francesc Vallverdú, 1973): l'èxit popular de les Converses és degut en gran part a aquest pensament, com ho és el compromís cívic de l'autor.

La resta d'introduccions posen el lector en coneixement dels trets històrics i lingüístics més rellevants del català.

Trobo important que el llibre no s'hagi limitat a ser una antologia: mai més no hi hauria hagut una oportunitat com aquesta per difondre aquests aspectes, que són essencials per a un lector que hagi d'entrar en el temps, en l'entorn polític i civil i en la tasca de l'autor.
Només formularia un lleu però a l'antologia: el fet que una de les peces més contundents, la introducció al Diccionari ortogràfic (1917), s'hagi reproduït sense els dos quadres en què Fabra compara sis llengües (llatí, cast., it., fr., angl. i cat.).
Llàstima!
Tirem-hi terra a sobre: la intel.ligència i la perícia amb què el traductor aclareix, amb una brevetat magistral, els detalls dels textos supleixen amb escreix qualsevol desig que pugui semblar incomplert.
I totes les introduccions estan interrelacionades també de manera adequada.
Joan Solà


=================================
..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home