Friday, April 06, 2012

AUGUSTE COMTE, Sociòleg


FOTO : August Comte
____________________

AUGUST COMTE, Sociòleg

**********************FIsidore Marie Auguste François Xavier Comte (Montpeller, 19 de gener de 1798 - París, 5 de setembre de 1857) fou un filòsof francès, considerat el fundador del positivisme i un dels iniciadors de la Sociologia .

Lector de David Hume i Condorcet, fou decisivament influït per Henri de Saint-Simon —amb qui col·laborà del 1817 al 1823—, visqué modestament com a "repetidor" de matemàtiques a l'École Polytechnique.

El més important dels cursos que hi dictà donà lloc a la seva obra magna, Cours de philosophie positive (sis volums, 1830-42), les idees directives del qual resumí en el Discours sur l'esprit positif (1844).

El record de Clotilde de Vaux, que morí al cap de dos anys d'haver-la coneguda, li inspirà la "religió de la humanitat".
D'aquest període són el "Système de politique positive" ou "Traité de sociologie" instituint la Religion de l'Humanité (quatre volums, 1851-54), el Catéchisme positiviste (1852) i la Synthèse subjective (1856).


LA LLEI DELS TRES ESTATS
------------------------

La seva teoria fonamental és l'anomenada llei dels tres estats pels quals ha passat la humanitat:

· Teològic (o fictici),
· Metafísic (o abstracte) i
· Científic (o positiu),

caracteritzats per la seva forma d'explicació dels fenòmens:
· entitats sobrenaturals,
· natures abstractes,
· lleis positives

els quals impliquen una certa organització social
· (teocràcia monàrquico-militar,
· crisi culminant en la revolució,
· tecnocràcia científico-industrial).


També va introduir la tesi de la "desconcentració de poders" en cert sentit d'àmbit regional, que influïria en algunes de les postures polítiques del Felibritge.

En el camp de la sociologia, l'objecte de la qual seria la investigació dels fenòmens socials ordenada a la instauració d'un nou ordre, Comte és un dels capdavanters i l'inventor del nom.

La darrera evolució del seu pensament féu que els seus deixebles establissin una distinció entre "positivisme" i "comtisme".EL PROGRÉS I L'EVOLUCIÓ SEGONS COMTE
-------------------------------------

ORDRE I PROGRÉS :

Compte és un autor difícil de classificar a causa de la seva visió de la societat basada en l'estàtica i la dinàmica.
El seu pensament està influit per diferents corrents de pensament.


Del tradicionalista Louis Gabriel De Bonald recull la concepció de la necessitat d'ordre social imprescindible per a tota societat.
Mentre que de Condorcet adopta la noció de progrés, així com la vocació reformadora del seu mestre, l'antiliberal (socialista utòpic) Saint-Simon.


El desenvolupament (l'evolució) està basada en el progrés a través de l'adaptació de la societat a la Ciència, que proporciona noves tècniques que milloren les condicions de vida i un nou odre de creences d'estil religiós basades en els preceptes de la raó.

Per a l'autor, no existeix desenvolupament possible sense certa dosi d'ordre i de progrés:

"Ordre sense Progrés porta a l'Estancament,
i Progrés sense Ordre a l'Anarquia"


Compte no dóna importància als drets individuals, en benefici sempre de la comunitat.
La seva idea de progrés està entre el mediavelisme i la Tecnocràcia (els científics i els tècnics industrials han de ser els dirigents de la nova societat, basada en la ciència).

Compte classifica en categories sociològiques la sèrie de transformacions que l'espècie humana assoleix en els diferents estadis de la seva evolució:
Teològic/Metafísic/Positivista.EN RESUM :

Tot i que el seu pensament conté elements poc verosímils, molts dels plantejaments que l'autor fa sobre la societat són presents en la sociologia del segle XXI.

=============================
.....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home