Thursday, February 09, 2012

SINCROTRÓ ALBA

SINCROTRÓ ALBA
______________Segons que han publicat els diaris, el Sincrotró ALBA ja estarà en funcionament el proper mes d'abril d'aquest any 2012.
QUÈ ÉS EL SINCROTRÓ ALBA ?


ALBA és el nom del Laboratori de Llum de Sincrotró que s'ha posat en funcionament a Cerdanyola del Vallés.
Aquesta font d'última generació funciona com un microscopi gegantí que permet descobrir els secrets d'àtoms i molècules.

Donarà serveis a investigadors i empreses d'alta tecnologia

Les instal·lacions, de 22.870 m², estan integrades per un edifici principal de formigó i vidre en forma de cargol de 140 m, de diàmetre, i plantes subterrànies on s'ubiquen tallers i centres de producció d'energia.

A Europa hi ha prop de 20 sincrotrons, però ALBA serà l'únic situat al sud de la línia París-Trieste (excloent la font europea de Grenoble).

El sincrotó està gestionat pel CELLS (Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró) i cofinançat per la Generalitat i l'Estat espanyol.COM FUNCIONA ?

Un sincrotró és un accelerador de partícules.
Un canó d'electrons produeix un feix inicial que s'accelera en el sincrotró fins a velocitats properes a la de la llum.

Un cop accelerats, els electrons s'injecten en un anell d'emmagatzematge.
Allí circulen durant hores amb una energia que es manté constant mitjançant cavitats de radiofreqüència.

Quan els electrons que circulen per l'anell descriuen una corba, emeten llum de gran intensitat, a longituds d'ona que van d'allò visible als raigs X.
Aquesta llum és molt focalitzada, polaritzada i s'emet en forma de pulsacions, com el flaix d'una màquina fotogràfica.

La radiació emesa, o llum de sincrotró, es direcciona cap a les estacions de treball on els usuaris la podran fer servir per a les seves investigacions.PER A QUÈ SERVEIX ?

La radiació de sincrotró es pot fer servir en molts camps de recerca: des de la física i la química fins la medicina o la biologia.

Les seves aplicacions industrials són molt variables.
Es pot fer servir per fabricar objectes molt petits, dissenyar fàrmacs o desenvolupar nous materials per a la indústria.APLICACIONS DE MAJOR IMPACTE

•Biologia molecular: per estudiar les proteïnes i els virus i ajudar a dissenyar nous fàrmacs.
•Teràpia mèdica: els raigs X que emet un sincrotró poden tenir aplicacions en la imatge mèdica i en determinades teràpies.
•Ciències ambientals: per determinar l'estructura dels contaminants.
•Ciències dels materials: per estudiar les seves propietats.Consorci CELLS

La Font Europea de la llum de Sincrotró
Departament d'Economia i Coneixement© Generalitat de Catalunya


=================================


....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home