Thursday, February 09, 2012

SUBMARÍ ORCA 300, AUTÒNOM

ORCA 300, SINC
_______________

Un nou vehicle submarí autònomInvestigadors de l'Institut IDF de la Universitat Politècnica de València han dissenyat un vehicle autònom d'inspecció submarina (AUV) per a projectes oceanogràfics.

El submarí, batejat com ORCA 300, està equipat amb diferents sensors i instrumentació per realitzar, principalment, anàlisi de les aigües oceàniques, però també per a projectes de vigilància tant en l'àmbit civil com militar, a més té capacitat per operar de forma autoguiada.
És el resultat del projecte de recerca DIVISAMOS.

La fabricació d'ORCA 300 s'ha desenvolupat en els últims sis mesos.
Està previst que les primeres proves en mar obert es duguin a terme a la primavera d'aquest any 2012.

En el projecte participen joves investigadors tant nacionals com estrangers, entre ells Pau Muñoz, involucrat en l'electrònica i control del submarí, i el colombià Fredy Aguirre, responsable del seu disseny i fabricació.

L'equip de treball està coordinat pel catedràtic Josep Torner, investigador responsable del projecte i director de l'Institut IDF de la Universitat Politècnica de València.

D'unes dimensions properes a 3 metres amb un volum d'1 metre cúbic, el "ORCA 300" està construït amb fibra de vidre mitjançant un procés d'infusió de resines.
La seva fabricació ha anat a càrrec de l'empresa XUQUER SL , companyia amb una àmplia experiència en la fabricació amb materials composites per a diversos sectors, entre ells, el nàutic.

En el procés de construcció, els investigadors de l'Institut IDF de la Politècnica de València van dur a terme prèviament un exhaustiu estudi i anàlisi de l'estat actual de la robòtica submarina.
Així mateix, van avaluar diferents alternatives tant per al disseny de cascs de AUV (Vehicle Submarí Autònom), com per al modelatge, disseny i fabricació final del "ORCA 300".

"Analitzarem un total de quaranta Vehicles Submarins Autònoms, centrant-nos en diferents paràmetres, com ara les seves formes, mides, profunditat d'operació, velocitat màxima, tipus de vehicle, missions que realitzaven o material amb el qual estava fabricat el casc.
A partir d'aquest estudi, vam concloure quines eren les característiques idònies per al disseny i fabricació d'ORCA 300 ", explica Josep Torner.

Posteriorment, el treball dels investigadors de la UPV es va centrar en l'establiment de paràmetres òptims per al disseny i la simulació en CFD (Dinàmica de Fluids Computacional) del casc d'un AUV.

"Per aconseguir els objectius proposats vam fer simulacions amb diferents formes de casc -les més comunament usades- per dotar ORCA del major rendiment hidrodinàmic possible", afegeix el professor Tornero.

Aquest projecte de recerca s'enquadra en la Directiva Marc de l'Aigua, que pretén donar suport tant a la recerca com a la gestió de les aigües marines i continentals, "que necessita del desenvolupament de noves tècniques, tecnologies i dispositius capaços d'explorar els diferents hàbitats, de cara a la protecció i gestió de les mateixes", segons Josep Torner.

Liderat per l'Institut IDF de la Universitat Politècnica de València en el projecte DIVISAMOS participa també la Universitat Politècnica de Cartagena.

A més, la Comandància Militar de Cartagena va cedir per a la primera fase d'estudi un dels seus vehicles Submarins Autònoms (AUV).


==============================

.....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home